trasochvostovité

Trasochvost biely

Motacilla alba (LAT) – Konipas bílý (CZ) – White Wagtail (EN) – Pliszka siwa (PL) – Белая трясогузка (RU)

Trasochvost biely 01 Trasochvost biely 02

Výskyt:

Najhojnejší z našich trasochvostov. Ľudovo sa mu hovorí „trasorítka“. Rozšírený je po celom území Slovenska, hojnejšie v nížinách. Vystupuje zväčša do výšky 1 300-1 400 m, vyššie býva už oveľa zriedkavejší. Sťahovavý a prelietajúci druh, zriedkavo prezimuje. Continue reading