Brhlík lesný

Sitta europaea (LAT) – Brhlík lesní (CZ) – Eurasian Nuthatch (EN) – Kowalik zwyczajny (PL) – Обыкновенный поползень (RU)

Brhlík lesnýBrhlík lesný

Výskyt:

Vyskytuje sa najmä v listnatých a zmiešaných lesoch so starými stromami, vo vyšších nadmorských výškach vzácnejšie. Bežne obýva záhrady a mestské parky. Je to výrazne teritoriálny vták a iba výnimočne sa zatúla ďalej ako 30 km od hniezdiska. Continue reading

Sojka škriekavá

Garrulus glandarius (LAT) – Sojka obecná (CZ) – Eurasian Jay (EN) – Sójka zwyczajna (PL) – Сойка (RU)

Sojka škriekaváSojka škriekavá

Výskyt:

Rozšírená je po celom území Slovenska po hornú hranicu lesa, uprednostňuje listnaté a zmiešané lesy. Prevažne stály druh. Vyskytuje sa aj v rozsiahlejších mestských parkoch. Continue reading

Stehlík pestrý (Stehlík obyčajný)

Carduelis carduelis (LAT) – Stehlík obecný (CZ) – European Goldfinch (EN) – Szczygieł (PL) – Черноголовый щегол (RU)

Stehlík pestrýStehlík pestrý

Výskyt:

Rozšírený po celom území Slovenska od nížin až do nadmorskej výšky 1 000 m. Hojne však hniezdi najmä v nížinných oblastiach, s nadmorskou výškou jeho hustota klesá. Väčšina vtákov hniezdiacich v strednej Európe odlieta koncom leta do ju­hozápadnej Európy. Continue reading

Červienka obyčajná (Slávik červienka)

Erithacus rubecula (LAT) – Červenka obecná (CZ) – European Robin (EN) – Vörösbegy (HU) – Rudzik (PL) – Заря́нка (RU)

Červienka obyčajnáČervienka obyčajná

Výskyt:

Rozšírená na celom území Slovenska od nížin až po hornú hranicu lesa, vzácne i vyššie, v kosodrevine až do 1 600 m. V prevažnej miere sťahovavá, zimuje v stredomorských krajinách, ale niekoľko jedincov pravidelne zimuje aj u nás. Continue reading

Hýľ lesný

Pyrrhula pyrrhula (LAT) – Hýl obecný (CZ) – Eurasian bullfinch (EN) – Gil zwyczajny (PL) – Снеги́рь (RU)

Hýľ lesnýHýľ lesný

Výskyt:

Vyskytuje sa po celom území Slovenska od 500 m.n.m až po hornú hranicu lesa. V mimohniezdnom čase je častým hosťom v údoliach a nížinách. Continue reading