Sýkorka veľká (Sýkorka bielolíca)

Parus major (LAT) – Sýkora koňadra (CZ) – Great Tit (EN) – Bogatka zwyczajna (PL) – Больша́ясини́ца (RU)

Sýkorka veľká 01 Sýkorka veľká 02

Výskyt:

je jedným z najprispôsobivejších a najrozšírenejších európskych druhov vtákov. Hniezdi takmer vo všet­kých druhoch lesov, záhrad, parkov a mnohých bio­topoch poľnohospodárskej krajiny. Obmedzuje ho len nedostatok dutín na hniezdenie. Continue reading

Trasochvost biely

Motacilla alba (LAT) – Konipas bílý (CZ) – White Wagtail (EN) – Pliszka siwa (PL) – Белая трясогузка (RU)

Trasochvost biely 01 Trasochvost biely 02

Výskyt:

Najhojnejší z našich trasochvostov. Ľudovo sa mu hovorí „trasorítka“. Rozšírený je po celom území Slovenska, hojnejšie v nížinách. Vystupuje zväčša do výšky 1 300-1 400 m, vyššie býva už oveľa zriedkavejší. Sťahovavý a prelietajúci druh, zriedkavo prezimuje. Continue reading

Krkavec čierny

Corvus corax (LAT) – Krkavec velký (CZ) – Common Raven (EN) – Kruk zwyczajny (PL) – Ворон (RU)

Krkavec čierny 01 Krkavec čierny 02

Výskyt:

Je to najväčší druh z krkavcovitých i zospevavcov. Je rozšírený po celej severnej pologuli a uznávaný vo viacerých kultúrach. Začiatkom druhej svetovej vojny bol jeho stav veľmi nízky, avšak jeho expanzívne správanie postupne rozšírilo jeho hniezdny areál a tým aj stavy početnosti. Continue reading

Pinka lesná (Pinka obyčajná)

Fringilla coelebs (LAT) – Pěnkava obecná (CZ) – Common chaffinch (EN) – Zięba zwyczajna (PL) – Зяблик (RU)

Pinka lesná 01 Pinka lesná 02

Výskyt:

Je to azda náš najhojnejší malý vták rozšírený od nížin až po hornú hranicu lesa. Sťahovavý druh. Mnohé jedince, naj­mä staršie samce, však zostávajú po celú zimu v strednej Európe v blízkosti ľudských sídel. Continue reading

Žltochvost domový

Phoenicurus ochruros (LAT) – Rehek domácí (CZ) – Black Redstart (EN) – Kopciuszek zwyczajny (PL) – Горихвостка-чернушка (RU)

Žltochvost domový 01 Žltochvost domový 02

Výskyt:

Obýva skalnaté oblasti, zanedbané budovy. Pôvodne hniezdil v skalných štrbinách. Zatiaľ čo žltochvost lesný hniezdi vyslovene v dutinách, žltochvost do­mový využíva na hniezdenie rôzne polodutiny, výklenky či štrbiny v stenách. Continue reading

Krivonos smrekový

Loxia curvirostra (LAT) – Křivka obecná (CZ) – Red crossbill (EN) – Krzyżodziób świerkowy (PL) – Клёст-еловик (RU)

Krivonos smrekový 01 Krivonos smrekový 02

Výskyt:

Ide o hojne rozšíreného spevavca žijúceho v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Súčasná populácia je pritom odhadovaná na 15 000 000 jedincov, ktorí žijú na ploche väčšej než 10 000 000 km². Continue reading

Sýkorka chocholatá

Lophophanes cristatus (LAT) – Sýkora parukářka (CZ) – European crested tit (EN) – Czubatka europejska (PL) – Хохлатая синица (RU)

Sýkorka chocholatá 01 Sýkorka chocholatá 02

Výskyt:

Spravidla nehojne, ale dosť rozšírená v ihličnatých porastoch po celom území Slovenska od nižších polôh až po hornú hranicu lesa. Stála a prelietavá. Continue reading

Sýkorka belasá

Cyanistes caeruleus/ Parus caeruleus (LAT) – Sýkora modřinka (CZ) – Eurasian blue tit (EN) – Modraszka zwyczajna (PL) – Обыкновенная лазоревка (RU)

sykorka belasá 01 sykorka belasá 02

Výskyt:

Ako hniezdič sa vyskytuje najmä v nižších polohách, vo vrchoch je zriedkavejšia (v čase hniezdenia vystupuje až do výšky 1 000-1 200 m, v mimohniezdnom čase zalieta však až do výšky 1 900 m). V nižších polohách je po sýkorke veľkej druhým najhojnejším druhom. Continue reading

Drozd čvíkota (Drozd čvíkotavý)

Turdus pilaris (LAT) – Drozd kvíčala (CZ) – Fieldfare (EN) – Kwiczoł (PL) – Рябинник (RU)

Drozd čvikota 01 Drozd čvíkota 02

Výskyt:

pochádza pôvodne zo svetlých riedkych lesov sibírskej tajgy a v strednej Európe hniezdi od polovice 19. storočia. Na Slovensku sa vyskytuje v okolí riek a potokov a v posledných desaťročiach, keď svoj hniezdny areál začal rozširovať smerom na juh a juhovýchod Continue reading