Sýkorka belasá

Cyanistes caeruleus/ Parus caeruleus (LAT) – Sýkora modřinka (CZ) – Eurasian blue tit (EN) – Modraszka zwyczajna (PL) – Обыкновенная лазоревка (RU)

sykorka belasá 01 sykorka belasá 02

Výskyt:

Ako hniezdič sa vyskytuje najmä v nižších polohách, vo vrchoch je zriedkavejšia (v čase hniezdenia vystupuje až do výšky 1 000-1 200 m, v mimohniezdnom čase zalieta však až do výšky 1 900 m). V nižších polohách je po sýkorke veľkej druhým najhojnejším druhom. Rozšírená je po celom území Slovenska. Stála a prelietavá. Obýva najmä listnaté lesy, oveľa menej ihličnaté. Jej biotopom sú aj parky a sady.

Hniezdenie:

Hniezdi 2 razy do roka. Prvý raz hniezdi v apríli až začiatkom mája, druhý raz v júni. Hniezdo stavia v dutinách stromov alebo v puk­linách múrov a ochotne využíva aj hniezdne búdky. Sa­motné hniezdo je z machu a trávy a vystlané je srsťou a perím. Liahnutie prvých mláďat je načasované tak, aby sa krylo s objavením sa húseníc počas skorej jari.

Potrava:

Potravu tvoria hlavne vošky, pavúky a húsenice, menej ovocie a semená. Je veľmi inteligentná, keď sa sama naučila otvá­rať alobalové uzávery fliaš s mliekom, aby sa dostala k smotane, čím v niektorých oblastiach spôsobovala problémy.

Opis:

Menšia ako sýkorka veľká (dĺžka tela je asi 120 mm, krídla 68 mm, chvosta 55 mm). Vrchná časť tela je modrastozelená, čiapočka, krídla a chvost sú azúrovomodré, tvár je biela s čiernym ohraničením a očným pásikom, spodná časť je jasnožltá. Mladé vtáky sa podo­bajú dospelým, tvár však nie je biela, ale žltá.

 

Dôležité údaje:

Hmotnosť : 11 g

Rozpätie krídel: 20 cm

Dĺžka tela/ krídla/ chvosta: 12/ 7/ 5,5 cm

Doba inkubácie: 12-14 dní

Počet vajec: 10-13 bielych, bledočerveno škvrnitých vajec

Doba odchovu mláďat: 17-18 dní

 

Spev:

Spev je zložený zo sledu „sísísísirrr“ alebo „cícící-tytyty“. Samec často spieva pri prelietavaní medzi konármi. Iné hlasové prejavy sú rôzne, ale obsahujú známe „cí- cí- cí- cit“ a trkotavé „cu-r-r“. Vábením je jasné zvonivé „cíí“ alebo „cit-cit“, niekedy aj viacslabičné. Pri vyrušení varuje drnčivým „cerrrretetet“.

 

sykorka belasá 03 sykorka belasá 04

Ďalšie info:

Počas zimného obdobia sa spája s ostatnými druhmi sý­koriek a spoločne s nimi hľadá potravu v korunách stro­mov. Aj keď sýkorku belasú možno nájsť prakticky v kaž­dom biotope od centier miest, záhrad, parkov a sadov, pôvodne je druhom listnatých lesov, hlavne s výskytom duba.

 

Zdroj info:

http://cs.wikipedia.org/
http://snaturou2000.sk/zivocichy
http://www.xeno-canto.org/

 

01. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyanistes_caeruleus_Oulu_20110312b.JPG
02. http://www.garryridsdale.com/juvenile-blue-tit-cyanistes-caeruleus
03. http://micasaessilvestre.blogspot.sk/2012/04/parus-cyanistes-caeruleus.html
04. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyanistes_caeruleus_1_Luc_Viatour.jpg