sýkorkovité

Sýkorka veľká (Sýkorka bielolíca)

Parus major (LAT) – Sýkora koňadra (CZ) – Great Tit (EN) – Bogatka zwyczajna (PL) – Больша́ясини́ца (RU)

Sýkorka veľká 01 Sýkorka veľká 02

Výskyt:

je jedným z najprispôsobivejších a najrozšírenejších európskych druhov vtákov. Hniezdi takmer vo všet­kých druhoch lesov, záhrad, parkov a mnohých bio­topoch poľnohospodárskej krajiny. Obmedzuje ho len nedostatok dutín na hniezdenie. Continue reading

Sýkorka chocholatá

Lophophanes cristatus (LAT) – Sýkora parukářka (CZ) – European crested tit (EN) – Czubatka europejska (PL) – Хохлатая синица (RU)

Sýkorka chocholatá 01 Sýkorka chocholatá 02

Výskyt:

Spravidla nehojne, ale dosť rozšírená v ihličnatých porastoch po celom území Slovenska od nižších polôh až po hornú hranicu lesa. Stála a prelietavá. Continue reading

Sýkorka belasá

Cyanistes caeruleus/ Parus caeruleus (LAT) – Sýkora modřinka (CZ) – Eurasian blue tit (EN) – Modraszka zwyczajna (PL) – Обыкновенная лазоревка (RU)

sykorka belasá 01 sykorka belasá 02

Výskyt:

Ako hniezdič sa vyskytuje najmä v nižších polohách, vo vrchoch je zriedkavejšia (v čase hniezdenia vystupuje až do výšky 1 000-1 200 m, v mimohniezdnom čase zalieta však až do výšky 1 900 m). V nižších polohách je po sýkorke veľkej druhým najhojnejším druhom. Continue reading