Krivonos smrekový

Loxia curvirostra (LAT) – Křivka obecná (CZ) – Red crossbill (EN) – Krzyżodziób świerkowy (PL) – Клёст-еловик (RU)

Krivonos smrekový 01 Krivonos smrekový 02

Výskyt:

Ide o hojne rozšíreného spevavca žijúceho v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Súčasná populácia je pritom odhadovaná na 15 000 000 jedincov, ktorí žijú na ploche väčšej než 10 000 000 km².

Oblasť hniezdenia, početnosť a doba výskytu v strednej Európe sa každoročne mení v závislosti na úrode semien. Nepravidelné presuny majú často charakter invázií. Často celá populácia opustí oblasť a na niekoľko rokov osídli invázne iné územia.

Hniezdenie:

Mimo hniezdenia žije krivonos smrekový obvykle v menších, rozvoľnenejších kŕdľoch. Je veľmi obratný, rýchlo preskakuje z vetvi na vetvu, často visí aj hore nohami.

Hniezdi po celý rok, najčastejšie v dobe od decembra do mája, v závislosti na množstve potravy jeden až dvakrát do roka. Dobre ukryté hniezdo si stavia najčastejšie na smrekoch vo výške 4 až 5 m. V chladnom období samička opúšťa hniezdo jen zriedka a necháva sa kŕmiť samcom. Rodičia mláďatá kŕmia až do tej doby, dokiaľ im nestvrdnú a nezakrivia zobáčiky (14 – 20 dní).

Potrava:

Je typickým semenožravcom, ktorý požiera výhradne semena ihličnatých stromov, predovšetkým smrekov a borovíc. Často sa ozýva tvrdým „kip kip“.

Opis

Krivonos smrekový je nápadný vták (mierne väčší než vrabec) so silno stavaným telom, nápadne krátkym chvostom a charakteristickým zakriveným zobákom s prekríženými špičkami. Samec je tehlovo červený s hnedými krídlami a chvostom, šedým zobákom a hnedými končatinami. Samica je mene nápadná, najčastejšie olivovo žltozelená s krídlami a chvostom rovnakom sfarbenými ako samec. Mladé vtáky sa podobajú samičkám. Sú olivovo zelené s tmavohnedým žíhaním.

 

Dôležité údaje:

Hmotnosť : 94 g

Rozpätie krídel: 28 cm

Dĺžka tela: 17 cm

Doba inkubácie: 14 – 16 dní

Počet vajec: 3 – 4 vajec, bielej farby s čiernymi a hnedými škvrnami

Doba odchovu mláďat: 14 – 20 dní

 

Spev:

 

Krivonos smrekový 03 Krivonos smrekový 04

Ďalšie info:

Krivonos smrekový bol v minulosti vítanou korisťou. Od prehistórie, po celý stredovek a v novoveku až do polovice 19. storočia bol spolu s inými pinkovitými vtákmi bežne chytaný ako zdroj potravy. Od nepamäti až do 40. rokov 20. storočia bol obľúbeným a rozšíreným klietkovým vtákom, najmä v horských oblastiach. Krivonos s obľubou vyzobáva vápenatú omietku zo stien chalúp v horských oblastiach. Škody však nie sú významné.

Zdroj info:

http://sk.wikipedia.org/
http://cs.wikipedia.org/
http://snaturou2000.sk/zivocichy
http://www.xeno-canto.org/

 

01. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisbek#mediaviewer/Bestand:Loxia_curvirostra1.jpg
02. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisbek#mediaviewer/Bestand:Loxia_curvirostra2.jpg
03. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisbek#mediaviewer/Bestand:Loxia_curvirostra_poliogyna_MHNT.ZOO.2010.11.220_T%C3%A9bessa.jpg
04. http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisbek#mediaviewer/Bestand:Loxia_curvirostra_NAUMANN.jpg