pinkovité

Pinka lesná (Pinka obyčajná)

Fringilla coelebs (LAT) – Pěnkava obecná (CZ) – Common chaffinch (EN) – Zięba zwyczajna (PL) – Зяблик (RU)

Pinka lesná 01 Pinka lesná 02

Výskyt:

Je to azda náš najhojnejší malý vták rozšírený od nížin až po hornú hranicu lesa. Sťahovavý druh. Mnohé jedince, naj­mä staršie samce, však zostávajú po celú zimu v strednej Európe v blízkosti ľudských sídel. Continue reading

Krivonos smrekový

Loxia curvirostra (LAT) – Křivka obecná (CZ) – Red crossbill (EN) – Krzyżodziób świerkowy (PL) – Клёст-еловик (RU)

Krivonos smrekový 01 Krivonos smrekový 02

Výskyt:

Ide o hojne rozšíreného spevavca žijúceho v Európe, Ázii a Severnej Amerike. Súčasná populácia je pritom odhadovaná na 15 000 000 jedincov, ktorí žijú na ploche väčšej než 10 000 000 km². Continue reading

Stehlík pestrý (Stehlík obyčajný)

Carduelis carduelis (LAT) – Stehlík obecný (CZ) – European Goldfinch (EN) – Szczygieł (PL) – Черноголовый щегол (RU)

Stehlík pestrýStehlík pestrý

Výskyt:

Rozšírený po celom území Slovenska od nížin až do nadmorskej výšky 1 000 m. Hojne však hniezdi najmä v nížinných oblastiach, s nadmorskou výškou jeho hustota klesá. Väčšina vtákov hniezdiacich v strednej Európe odlieta koncom leta do ju­hozápadnej Európy. Continue reading

Hýľ lesný

Pyrrhula pyrrhula (LAT) – Hýl obecný (CZ) – Eurasian bullfinch (EN) – Gil zwyczajny (PL) – Снеги́рь (RU)

Hýľ lesnýHýľ lesný

Výskyt:

Vyskytuje sa po celom území Slovenska od 500 m.n.m až po hornú hranicu lesa. V mimohniezdnom čase je častým hosťom v údoliach a nížinách. Continue reading