Murárik červenokrídly (Murárik skalný)

Tichodroma muraria (LAT) – Zedníček skalní (CZ) – Wallcreeper (EN) – Pomurnik (PL) – Стенолаз (RU)

Murárik červenokrídlyMurárik červenokrídly

Výskyt:

Životným priestorom tohto operenca sú vápencové tiesňavy a zrázy. Len málokomu sa ho podarí uvidieť, pretože na Slovensku žije asi len 50 párikov. Salatín, Choč, Rozsutec, Tlstá to sú len niektoré príkladné vrchy, kde ho možno hľadať aj zbadať lietať medzi skalnými stenami. Jeho stanovisko v Tatrách je najsevernejším hniezdiskom v Európe. Continue reading

Drozd čierny

Turdus merula (LAT) – Kos černý (CZ) – Blackbird (EN) – Fekete rigó (HU) – Kos (PL) – Чёрный дрозд (RU)

Drozd čierny (1)Drozd čierny (2)

Výskyt:

Kedysi tieto divé populácie drozda čierneho patrili k obyvateľom lesov a podhorských oblastí, ktoré opúšťali iba pri nedostatku potravy počas tuhých zimných období. Existujú dve formy čiernych drozdov. Continue reading

Brhlík lesný

Sitta europaea (LAT) – Brhlík lesní (CZ) – Eurasian Nuthatch (EN) – Kowalik zwyczajny (PL) – Обыкновенный поползень (RU)

Brhlík lesnýBrhlík lesný

Výskyt:

Vyskytuje sa najmä v listnatých a zmiešaných lesoch so starými stromami, vo vyšších nadmorských výškach vzácnejšie. Bežne obýva záhrady a mestské parky. Je to výrazne teritoriálny vták a iba výnimočne sa zatúla ďalej ako 30 km od hniezdiska. Continue reading

Sojka škriekavá

Garrulus glandarius (LAT) – Sojka obecná (CZ) – Eurasian Jay (EN) – Sójka zwyczajna (PL) – Сойка (RU)

Sojka škriekaváSojka škriekavá

Výskyt:

Rozšírená je po celom území Slovenska po hornú hranicu lesa, uprednostňuje listnaté a zmiešané lesy. Prevažne stály druh. Vyskytuje sa aj v rozsiahlejších mestských parkoch. Continue reading

Stehlík pestrý (Stehlík obyčajný)

Carduelis carduelis (LAT) – Stehlík obecný (CZ) – European Goldfinch (EN) – Szczygieł (PL) – Черноголовый щегол (RU)

Stehlík pestrýStehlík pestrý

Výskyt:

Rozšírený po celom území Slovenska od nížin až do nadmorskej výšky 1 000 m. Hojne však hniezdi najmä v nížinných oblastiach, s nadmorskou výškou jeho hustota klesá. Väčšina vtákov hniezdiacich v strednej Európe odlieta koncom leta do ju­hozápadnej Európy. Continue reading

Červienka obyčajná (Slávik červienka)

Erithacus rubecula (LAT) – Červenka obecná (CZ) – European Robin (EN) – Vörösbegy (HU) – Rudzik (PL) – Заря́нка (RU)

Červienka obyčajnáČervienka obyčajná

Výskyt:

Rozšírená na celom území Slovenska od nížin až po hornú hranicu lesa, vzácne i vyššie, v kosodrevine až do 1 600 m. V prevažnej miere sťahovavá, zimuje v stredomorských krajinách, ale niekoľko jedincov pravidelne zimuje aj u nás. Continue reading

Hýľ lesný

Pyrrhula pyrrhula (LAT) – Hýl obecný (CZ) – Eurasian bullfinch (EN) – Gil zwyczajny (PL) – Снеги́рь (RU)

Hýľ lesnýHýľ lesný

Výskyt:

Vyskytuje sa po celom území Slovenska od 500 m.n.m až po hornú hranicu lesa. V mimohniezdnom čase je častým hosťom v údoliach a nížinách. Continue reading