Drozd čvíkota (Drozd čvíkotavý)

Turdus pilaris (LAT) – Drozd kvíčala (CZ) – Fieldfare (EN) – Kwiczoł (PL) – Рябинник (RU)

Drozd čvikota 01 Drozd čvíkota 02

Výskyt:

pochádza pôvodne zo svetlých riedkych lesov sibírskej tajgy a v strednej Európe hniezdi od polovice 19. storočia. Na Slovensku sa vyskytuje v okolí riek a potokov a v posledných desaťročiach, keď svoj hniezdny areál začal rozširovať smerom na juh a juhovýchod začal obsadzovať aj biotopy v intraviláne ľudských sídiel, najmä v parkoch a v obrábaných oblastiach so stromami, najmä v sadoch a záhradách, ak je v blízkosti voda. Väčšinou sťahovavý, časť i prezimuje. Obýva okrajové časti lesov susediacich s otvoreným terénom, porasty okolo potokov a pod. Hniezdi na stromoch.

Hniezdenie:

Hniezdiť začína v máji. Hniezdo je umiestnené nekryto v rázsoche na strome, prípadne aj na zemi. Samica stavia masívne hniezdo z trávy, machu, koná­rikov a korienkov. Hniezdna kotlinka býva vystužená blatom a vystlaná je jemnou trávou.

Potrava:

Živí sa hmyzom a inými článkonožcami, červami, zriedkavejšie i drobnými bezstavovcami, v zimných mesiacoch ovocím, bobuľami a semenami rastlín.

Opis

Druhý najväčší európsky druh drozda. Obe pohlavia sú podob­né. Majú jemne modrosivú hlavu s čiernohnedými bodmi, výrazne gaštanový chrbát, hnedasté krídla a sivý trtáč. Spodná časť tela na hrudi a bokoch je vý­razne čierno škvrnitá na žltkastohnedom podklade, ktorý postupne prechádza do bieleho sfarbenia na bruchu. Škvrny na brušnej strane podlhovasté, ku spodku zaostrené.

 

Dôležité údaje:

Hmotnosť : 80 – 140 g

Rozpätie krídel: 39 – 43 cm

Dĺžka tela/ krídla/ chvosta: 25/ 15/ 11 cm

Doba inkubácie: 12 – 14 dní

Počet vajec: 5 – 6 ks žltkastých vajec

Doba odchovu mláďat: 14 dní

 

Spev:

V zime sa preletujúce kŕdle často ozý­vajú hlasným volaním „čak – čak“. Spev znie ako nie príliš hlasité švitorenie a štebotanie, ktorvm sa sa­mec ohlasuje väčšinou počas letu. Vábením je výrazné „čaf-čaf-čaf“ alebo vysoké „čvíí“, podľa ktorého získal tento vták svoje meno.


Drozd čvíkota 03 Drozd čvíkota 04

Ďalšie info:

Najmä zime možno pozorovať kŕdle čvíkot, ktoré vidieť takmer všade, ako prelietajú za potravou, napríklad plodmi jarabín, či jabloní. V hniezdnych kolóniách sú drozdy čvíkotavé veľmi bojovné a každého nepria­teľa usilovne odháňajú. V niektorých mestách je v posledných rokoch najhojnejším drozdom aj v hniezdnom období a vtáky prekonali svoju všeobecnú plachosť. Počas letu vidieť bielo sfarbené perie pod krídlami a sivý trtáč. Na roz­diel od ostatných príbuzných druhov, hniezdia čvíkoty vo voľných kolóniách, v ktorých využívajú na obranu pred predátormi spoločné agresívne správanie.
Od ostatných druhov drozdov ho ľahko rozpoznáme podľa bridlicovosivej hlavy, krku, kostrče a nadchvostových kroviek, nanajvýš azda s drozdom trskotavým, ktorý má takisto svetlé spodné krídlové krycie perie. Ten je však trocha väčší a má iný, vyslovene vlnovilý spôsob letu.

 

Zdroj info:

http://cs.wikipedia.org/
http://snaturou2000.sk/zivocichy
http://www.xeno-canto.org/

01. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turdus_pilaris_Fieldfare_in_Estonia1.jpg
02. http://ibc.lynxeds.com/photo/fieldfare-turdus-pilaris/bird-eating-berries
03. http://pixdaus.com/fieldfare-turdus-pilaris-nest-eggs-and-chicks-chicks-eggs-ne/items/view/164056/
04. http://www.natur-portrait.de/foto-62863-wacholderdrossel-oder-krammetsvogel.html